Golden Circle die-hards, no offense meant. Just another approach.

In een Linkedin sessie voor Loopbaanprofessionals over – hoe stel je een Linkedin samenvatting op – poneerde ik dat je jouw Linkedin samenvatting start met wat je voor de ander gaat betekenen, wat je oplost – en niet met je “waarom”. Kortom het omgekeerd van de heilige 3-eenheid in The Golden Circle van Simon Sinek.

Mind you, ik geloof in het belang van het weten WAAROM je doet wat je doet, maar om ermee te starten? Wat heeft jouw klant daaraan? 

What’s in it for me? WIIFM

Want laten we eerlijk zijn als je een heel betoog houdt over waarom je iets doet en mij niet helder kan maken wat ik daar dan aan heb, ga ik toch geen zaken met je doen? Ik haak dan snel af!

Ik wil als klant direct het gevoel hebben dat je mij ziet, weet wie ik ben of laat vertellen wie ik ben en dat je snapt waar mijn behoefte ligt. The WIIFM (What’s in it for me) regel!

In de groep werd ik fel geïnterrumpeerd met: Dat is niet in lijn met The Golden Circle! Want je wilt eerst mensen toch raken? Ik snap niet waarom het andersom moet!

Omdat het niet om jou gaat maar om de klant! Niet vanuit jouw behoefte communiceren maar vanuit “het probleem” van de klant. Dat betekent niet in problemen denken. Eerder jezelf zien als oplossing. In de trainingen die ik geef benadruk ik juist:

Start with What. Zo trek je de aandacht en dan komt de verliefdheid.

Want natuurlijk wil je de klant raken! Dat doe je zo:

Geloofwaardigheid

Je wilt mensen het gevoel geven en ervan overtuigen dat je iets voor hen kan betekenen. Dat je hun leven een stuk gemakkelijker gaat maken. Dat je daar ook nog in gelooft en daarom intrinsiek gemotiveerd bent, maakt het voor jou bezielend en is logischerwijs waarom je doet wat je doet. Voor je klant ben je dan geloofwaardig. Niet alleen wat je vertelt maar hoe je het vertelt. Je klant voelt of je te vertrouwen bent of niet. De klant voelt of je weet waar je over praat.

Storytelling

Als je daar dan mooie voorbeelden- verhalen aan kan koppelen; ik noem ze bewijslast, neem je je klant mee. Dus niet alleen je waarom, maar zeker ook evidence based Storytelling. Hier lees je waarom Storytelling wel neuroscience is.

Want zoals je hier leest zegt Richard Engelfriet in zijn boek De Succesillusie dat Simon Sineks WHY geen enkel wetenschappelijke basis kent. Ik loop het gevaar nu dat ik hem “nawauwel” maar dan met een aanscherping. Simon Sinek of geen Simon Sinek; het is sowieso voor jezelf belangrijk om te snappen wat jouw motieven zijn. Waarom je doet wat je doet om jezelf te kunnen sturen en betekenisvolle keuzes te maken. Wat in de volksmond drijfveren heten.

Identiteit

Ik heb het liever over kernwaarden en betekenis. Wat jij voor de ander wilt betekenen en waar je voor staat: waarden. Als deze twee gesynchroniseerd zijn, is wat je doet verbonden met wie je bent. Met andere woorden; hoe jouw betekenis toevoegt aan mij als klant, is direct gelinkt aan wie jij bent. Als je daar dan een naam aankoppelt (à la Jungiaanse archetypen) maar dan geprojecteerd naar het bot tijdperk, heb je een, voor de klant herkenbare, professionele identiteit te pakken.

Geen vage functietitels als manager, directeur, marketing adviseur maar een functie titel die vertelt wat je toevoegt. Je waarom gekoppeld aan je wat! Volledig alignment! Dat geeft duidelijkheid en rust. Niet alleen voor jou maar ook voor je klant. Als je fietsenmaker hoort dan weet je direct wat je eraan hebt en heb je er een beeld bij. Wat is jouw naam?

Je klant doet zaken met iemand die gelooft in wat hij doet. Dat is zeker wat waard en ook nog raak ?Volgens mij heb ik hier ook een 3-eenheid te pakken.

 

Let op: Ik heb het hier Wat vind jij?

 

× Vragen?