Selecteer een pagina

STORYTELLING & STORYTAILORING

GRIP OP JE VERHAAL

GRIP OP JE BRAND

GRIP OP JE IMPACT

GRIP OP JE PRESENCE

GRIP OP JE TAAL

Storytelling is hip and happening. Echter, storytelling is onze oudste vorm van communicatie en geen voorbijgaande marketing trend. De eerste vorm van storytelling is in 1940 in de grotten van Lascaux in Zuid Frankrijk ontdekt, door een groep kinderen. Grottekeningen die stammen uit de periode tussen 15000-13000 B.C.

Traditioneel zijn mondelinge verhalen van generatie op generatie overgedragen. Niemand weet wanneer het eerste verhaal werd verteld. In de gloed van een kampvuur door een oude wijze indiaan? Door jagers met verhalen over heldendaden? Of, door vrouwen die met verhalen de angst van hun kinderen wilden verjagen?

We zullen het nooit echt weten. De geschiedenis laat zien dat de verhalen zeer divers waren. Mythen, legendes, sprookjes, trickster verhalen, fabels, spookverhalen, heldenverhalen en epische verhalen. Deze verhalen werden herhaaldelijk verteld. Ze weerspiegelden de wijsheid en kennis van mensen over de eeuwen heen. De meeste historici en psychologen geloven dat verhalen vertellen een van de vele dingen is die onze menselijke identiteit vormen en onze menselijkheid definiëren. Verhalen geven vorm aan onze waarden, normen, overtuigingen, identiteit, cultuur, dromen, wereldbeeld, verlangens, maar ook aan onze vooroordelen, meningen en afkeer.

 

 

Facts are hard to digest without a story.

Storytelling humanises business

Put your stories to work.

Even ordinary stories have extraordinary meaning.

In deze tijd van de digitale (r)evolutie, van verandering, van een nieuwe normaal zijn er (nieuwe) verhalen nodig. Verhalen die in andere vormen worden verteld en (nieuwe) helden die opstaan en hun stem laten gelden. Dat zien we nu op social media. Steeds meer mensen met een hang naar verbinding, zingeving en echtheid. Verbinding is alleen mogelijk wanneer wij bereid zijn naar onze eigen verhalen te kijken en naar de verhalen van anderen te luisteren. 

Impact Stories helpt jou om storytelling op allerlei wijzen te gebruiken. Denk  aan:

 • Het schrijven van je ondernemersverhaal, je brandstory, je oorsprongsverhaal, je klantverhaal, je identiteitsverhaal
 • Je identiteit vertalen naar kleuren en beelden
 • Verhalen gebruiken om je pitch en presentatie overtuigend en geloofwaardig te brengen
 • Verhalen gebruiken als leiderschapsintrument
 • Persoonlijke verhalen gebruiken om je impact te vergroten
 • Verhalen gebruiken om draagvlak voor verandering te creëeren 
 • Persoonlijke verhalen gebruiken in een professionele context
 • Verhalen om data te illustreren
 • Verhalen van medewerkers ophalen
 • Je producten beter in de markt zetten
 • Verhalen om je jezelf te begrijpen en om je verleden te verwerken
 • Lezingen, workshops, inspiratie, trainingen…

 

Wil je meer weten? Bel of app mij op 0611346979 of kijk naar onderstaande programma’s. 

MIX AND MATCH PROGRAMMA’S

Deze programma’s kan je prima combineren met de coachingsprogramma’s.

Grip Op Mijn Personal & Professional Story

Dit is een maatwerk programma om jou te helpen en te begeleiden in situaties waar jij de kracht van verhalen in een on- en offline context wilt gebruiken. Jouw persoonlijke verhalen in een professionele context. Geen situatie is mij vreemd. Bel mij op 06 11346979 voor meer info.

Grip Op Mijn Brand & Business Story

De kracht van storytelling gebruiken om jouw brand, jouw business, jouw identiteit te vertalen naar al jouw uitingsvormen: website, social media, stationary, logo… Geschreven en gesproken in allerlei vormen voor allerlei soorten publiek. 

Je kan mij ook boeken voor storytelling workshops, lezingen, inspiratiesessies…

Waar wij mee samenwerkten?

“); ?>

Mijn inspiratie?

Dan Macadam - Psycholoog Northwestern University

beschrijft narratieve identiteit als een geïnternaliseerd verhaal dat je over jezelf creëert – je eigen persoonlijke mythe. Net als mythen bevat onze narratieve identiteit helden en schurken die ons helpen of tegenhouden, grote gebeurtenissen die de plot bepalen, uitdagingen overwinnen en tegenslagen die we hebben doorstaan.

Paul Ricoeur - Franse Filosoof

in zijn discussies over het leven als verhaal en identiteit als verhalende identiteit, beweerde Paul Ricoeur dat we vertellers en helden van onze eigen verhalen worden, zonder feitelijk de auteurs van ons eigen leven te worden. Dat als we terugkijken op ons leven, wij steeds onze identiteit herdefiniëren door met de kennis van nu anders naar life events te kijken, en te interpreteren.

Joseph Campbell - Mytholoog, Auteur

heeft in de jaren 90 furore gemaakt met zijn boek The hero with a thousand faces. Hij onderzocht duizenden mythen, volksverhalen en onthulde een universeel patroon: Wie ben ik en wat kom ik hier doen. Vragen waar wij een levenslange reis aan besteden. Deze reis vatte hij samen in de 12 stappen model van De reis van de held. Storytelling en Joseph Campbell worden in één adem genoemd. Zijn model was de blauwdruk voor epische films als Star Wars, Lord of the Rings maar zeker ook op micro niveau in ons hedendaags bestaan nog dagelijks toepasbaar. 

 

Dr. David Drake - Founder Narrative Coaching

ontwikkelde narrative coaching. Een methodiek die, gebruikmakend van  verschillende narratieven die onze verhalen vormen en op het niveau van onze identiteit werkt. Deze methodiek maakt ook de verschillende rollen en modaliteiten die we kunnen inzetten om échte individuele- en/of team transformaties te realiseren, mogelijk.  Er wordt gebruik gemaakt van verschillende aanpakken w.o design thinking als een framework voor persoonlijke ontwikkeling.

“Stories are at the core of what it means to be human, and they touch every aspect of our lives.”

Gerben Westerhof - Professor Narratieve Psychologie

heeft veel onderzoek gedaan naar het gebruik van levensverhalen in de gezondheidszorg. “Ik vertel over narratieve, oftewel verhalende technologie voor de gezondheid en zorg. Vanuit het idee dat er meer aandacht moet komen voor de persoon. Hoe gaat het eigenlijk écht met iemand? Want ook al kan een ziekte heel erg belastend zijn voor de zieke en verzorgenden, toch hoeft een ziekte niet allesbepalend te zijn. Door te focussen op iemands volledige levensverhaal, kun je het welbevinden van die persoon vergroten. En ik denk dat technologie daar een belangrijke rol in kan spelen.”

Leadership Storytelling
Personal Storytelling
Poetry Storytelling
Follow or connect to Impact Stories
Het enige social media platform dat ik gebruik is
Linkedin – personal profile Waheeda

Linkedin – company profile

Je  kan mij ook daar een bericht sturen.
Ik ben tevens officieel Linkedin Ambassadeur.

Contact

info@impactstories.nl
0611346979

Ik stel het op prijs als je mij een app of textbericht stuurt, zo vermijd ik een tsunami aan mails.